Արտադրիչները փոխարինիր իրենց արտադրյալով և հաշվիր:
 
2 \(·\) \((\)5 \(·\) 40\()\) \(=\) 2 \(·\)  \(=\)
 
\((\)2 \(·\) 5\()\) \(·\) 40 \(=\)  \(·\) 40 \(=\) 
 
Համեմատիր ստացված արդյունքները: