Կազմիր հետևյալ գործողություններին համապատասխանող արտահայտությունը:
 
«170-ը բազմապատկել 1 և 3 թվերի արտադրյալով»:
  
Բազմապատկման գործողությունը նշանակիր \(*\) նշանի միջոցով: Արտահայտության արժեքը հաշվել պետք չէ :
  
Պատասխան՝