Որո՞նք են գումարման գործողության բաղադրիչները.

 
Եթե առաջին գումարելին 377 է, իսկ երկրորդ գումարելին՝ 229, ինչի՞ է հավասար գումարը:

Պատասխան՝