Մանեին հանձնարարված էր գտնել արահայտության գումարն ու ստուգում կատարել: 

Մանեի ստուգում ուներ հետևյալ տեսքը՝

Ստուգում՝ 977316 \(=\) 661

Ինչ արտահայտություն էր տրված նրան:  
 
   \(=\)