Բերքահավաքից հետո այգեպանը մառան տեղափոխեց խնձոր, տանձ և սերկևիլ:
 
Խնձորը 80 կգ-ով ավելի էր սերկևիլից: Իսկ տանձը 65 կգ-ով պակաս էր սերկևիլից: 
 
Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն միրգ նա պահեստավորեց՝ գիտենալով, որ սերկևիլը 300 կգ էր: 
 

Պատասխան՝  կգ միրգ: