157 և 159 եռանիշ թվերից ո՞րն է փոքր:
 
Այս թվերից փոքրը -ն է: