Գրիր այն թիվը, որը 341 անգամ մեծ լինի ամենափոքր քառանիշ թվից:
 
Պատասխան՝