Ընտրիր գումարման գործողության վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: