Գումարման զուգորդական հատկությունը
Նկարում կա \(3\) կապույտ քար, \(1\) կարմիր քար և \(5\) կանաչ քար:
 
1.bmp
 
Հաշվենք գունավոր քարերի ընդհանուր թիվը:
 
Գումարը հաշվենք երկու եղանակով:
 
1-ին եղանակ:
  
\(3\) կապույտ քարերին գումարենք \(1\) կարմիր քարը և ստացված գումարին ավելացնենք \(5\) կանաչ քարերը:
 
2.bmp
 
Ստանում ենք՝
 
\((3 + 1) + 5 = 4 + 5 = 9\)
  
2-րդ եղանակ:
  
\(1\) կարմիր քարին գումարենք \(5\) կանաչ քարերը և \(3\) կապույտ քարերին ավելացնենք ստացված գումարը:
 
3.bmp
 
Ստանում ենք՝
 
\(3 + (1 + 5) = 3 + 6 = 9\)
 
Տեսնում ենք, որ երկու եղանակներով հաշվելիս ստացվում է քարերի նույն քանակը՝ \(9\)
  
Եզրակացություն՝ \((3 + 1) + 5 = 3 + (1 + 5)\)
 
Այս կանոնը ճիշտ է նաև ընդհանուր դեպքում:
Երկու թվերի գումարին երրորդ թիվը գումարելիս կարելի է առաջին թվին գումարել երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը:
Այս կանոնը կոչվում է գումարման զուգորդական հատկություն:
Օրինակ
(6+4)+5=10+5=156+(4+5)=6+9=15(6+4)+5=6+(4+5)
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013