Ընտրիր այն հավասարությունը, որն արտահայտում է գումարման զուգորդական հատկությունը: