Գտիր հայերեն տառերով գրված թիվը՝ \(ՑՈՁԸ\)\(:\)
 
Պատասխան՝