Համեմատիր խառը թվերը:
 
Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշանը:
 
12344i12533