Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Կոտորակների գումարը անկանոն կոտորակ է 1Մ.
2. Ամբողջի և կանոնավոր կոտորակի գումարը 1Մ.
3. Խառը թվերի գումար, հավասար հայտարարներ 3Մ.
4. Խառը թվերի տարբերությունը 3Մ.
5. Խառը թվի և կանոնավոր կոտորակի գումարը, հավասար հայտարարներ 3Մ.