Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Ճառագայթներ, ուղիղներ և հատվածներ 2Մ.
2. Հատվածների, ճառագայթների և ուղիղների քանակները 1.5Մ.
3. Տրված ծայրակետերով հատվածներ 2Մ.
4. Հատումներ 2Մ.
5. Հատվածների, ճառագայթների և ուղիղների ճանաչումը 3Մ.