Գումարիր կոտորակները:
 
Գրիր անկրճատելի կոտորակ:
  
125+115 \(=\)ii