Տրված է 920 \(=\) \(m\) \(+\)15 հավասարումը:
 
Գտիր \(m\)-ն: 
 
Պատասխան՝
  
m\( =\)ii (անկրճատելի կոտորակ)