Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Հավասար հայտարարներով կոտորակների հանումը 1Մ.
2. Կոտորակների տարբերություն, հայտարարները փոխադարձաբար պարզ թվեր են 4Մ.
3. Կոտորակների տարբերություն, մի հայտարարը մյուսի բազմապատիկն է 4Մ.
4. Հավասարում, կրճատում 3Մ.
5. Հավասար հայտարարներով կոտորակների գումարումը 1Մ.