Լուծիր հետևյալ հավասարումը:
 
x:90=2534
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
 
Պատասխան՝ x1=ix2=i