Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդում (բաժանում)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բաժանում մեկի

Բարդություն հեշտ

2
3. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

1
4. Դրական և բացասական թվերի քանորդը

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկու բացասական թվերի քանորդը

Բարդություն հեշտ

2
6. Բաժանում և բազմապատկում

Բարդություն միջին

3
7. Երկու բաժանում

Բարդություն միջին

3
8. Մոդուլով հավասարում (բաժանում)

Բարդություն բարդ

5
9. Պետք է լուծել հավասարումը

Բարդություն բարդ

5
10. Մոդուլով հավասարում (բացասական թվերի քանորդ)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար