Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:
  
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ  «\(-\)» նշանը:
 
\((-\)312\() : (-\)52\() · (-\)12\( ) =\)ii