Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի քանորդ 1Մ.
2. Դրական և բացասական թվերի քանորդը 2Մ.
3. Բաժանում և բազմապատկում 3Մ.
4. Պնդում (բաժանում) 1Մ.