291450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 291450=\(·\)(1\()\)