Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բացասական թվի հակադիրը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասար արտահայտություններ (երկու միևնույն նշանի թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտության տեսքը առանց փակագծերի

Բարդություն հեշտ

1
5. Արտադրյալի ձևափոխություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Բազմապատկման բաշխական օրենքը

Բարդություն հեշտ

2
7. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)

Բարդություն հեշտ

2
9. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառություն

Բարդություն միջին

3
10. Թվային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

4
11. Մի քանի միևնույն բացասական թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
12. Բազմապատկման օրենքները (տարբեր նշաններով թվեր)

Բարդություն միջին

4
13. Տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բարդություն միջին

4
14. Բաշխական օրենք (երկու անհայտ)

Բարդություն բարդ

5
15. Հինգ գումարելիներ

Բարդություն բարդ

5
16. Հավասարում (արտադրյալ)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար