Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:
  
(27)=i