Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար: