Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով թվեր) 1Մ.
2. Արտահայտության տեսքը առանց փակագծերի 1Մ.
3. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում 2Մ.
4. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն) 2Մ.
5. Թվային արտահայտության արժեքը 4Մ.
6. Մի քանի միևնույն բացասական թվերի գումար 3Մ.