Լուծիր y2y217y2=0 հավասարումը:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
  
Պատասխան՝ y1=iy2=i