Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները
Ամբողջ թվերի համար ճիշտ են ոչ միայն գումարման օրենքները, այլև բազմապատկման տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքները:
Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը.
 
ab=ba
Օրինակ 1. \((+3) · (-8)=-24 \) և \((-8) · (+3)=-24\)
 
Հետևաբար, \((+3) · (-8)= (-8) · (+3)\)
 
Օրինակ 2. \((- 4) · (-2)=8 \) և \((-2) · (-4) =8: \)
 
Հետևաբար, \((-4) · (-2)=(-2) · (-4)\)  
Բազմապատկման զուգորդական օրենքը.
 
abc=abc
Օրինակ 3.
 
624=124=48=68=624
Բազմապատկման բաշխական օրենքը.
 
ab+c=ab+ac
Օրինակ 4.
 
34+2=32=6=12+6=34+32
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: