Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար: