1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5518 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 5518=\(·\)(118)
 
2. Հաշվիր ստացված արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝