8823 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 8823=\(·\)(123)