Ձևափոխիր 9110(42) արտահայտությունը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: