11583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 11583=\(·\)(153)