Գտիր արտահայտության արժեքը:
  
 1+-1+-1+-1+-1+-1+-1+-1 \(= \)