Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Գումարման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական թիվ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրառում առանց փակագծերի

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու փակագիծ

Բարդություն հեշտ

1
5. Ամբողջ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
6. Պետք է հանել բացասական թիվ (մինչև 10-ը)

Բարդություն հեշտ

2
7. Գումարման օրենքների կիրառում

Բարդություն միջին

3
8. Արտահայտությունն առանց փակագծերի

Բարդություն միջին

4
9. Հաշվարկի քայլերը

Բարդություն միջին

4
10. Չորս գումարելիներ (մինչև 10-ը)

Բարդություն միջին

4
11. Միևնույն բացասական թվերի գումարը

Բարդություն միջին

3
12. Հինգ թիվ

Բարդություն միջին

3
13. Վեց թիվ

Բարդություն միջին

3
14. Տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար