Ռացիոնալ եղանակով կատարիր առաջադրանքը:
 
Բացիր արտահայտության փակագծերը:
 
Գրիր առանց բացատների, մի փոխիր գումարելիների տեղերը:
 
5+-4+-6+2+-2 \(= \)
 
Քայլ առ քայլ հաշվիր տրված արտահայտության արժեքը:
  
1) Գումարելով դրական անդամները՝ ստանում ենք՝ 
 
2) Գումարելով բացասական անդամները՝ ստանում ենք՝ 
 
3) Արտահայտության արժեքը հավասար է