Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները
Բնական և կոտորակային թվերի գումարման մեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար:
Գումարման տեղափոխական օրենքը:
 
a+b=b+a
Օրինակ
\((+3) + (-8) = -5 և (-8) + (+3) = -5\)
Հետևաբար, \((+3) + (-8) = (-8) + (+3)\)
Օրինակ
\((-4) + (-2) = -6 և (-2) + (-4) = -6\)
Հետևաբար, \((-4) + (-2) = (-2) + (-4)\)
 
Գումարման զուգորդական օրենքը.
  
  
  
 
a+b+c=a+b+c
 
1013+13=10+13+13=10+13+13=10+0=10
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: