−437442−438, 450 թվերից որի՞ հակադիր թիվն է ամենամեծը:
 
Տեղադրիր հակադիր թվերից ամենամեծը:
 
Պատասխան՝