Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Ավելի աջ/ձախ կետերը 1Մ.
2. Դրական և բացասական ամբողջ թվեր 1Մ.
3. Ամբողջ թվեր և 0-ն 1Մ.
4. Նախադասությունը անհավասարության տեսքով 3Մ.
5. Բացասական թվերից մեծը/փոքրը 4Մ.