Արդյո՞ք կոորդինատային ուղղի վրա \(-\)59 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան \(-\)23 կոորդինատով կետը:
Պատասխան