Համեմատիր թվերը՝ տեղադրիր \(>\),\(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
ա) 0  205
 
բ0  −44