Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ \(-\)5, \(-\)14, 5

Պատասխան՝ ամենափոքրը -ն է: