Նախադասությունը գրիր անհավասարության տեսքով՝ 40դրական թիվ է:
 
Պատասխան՝ 40ii