Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 81−82−8380
 
Պատասխան՝ ամենամեծը -ի մոդուլն է: