Համեմատիր բացասական թվերը (օգտագործիր \(<, >\) կամ \(=\) նշաններից մեկը):
 
ա) -57-55
  
բ87