Ընտրիր բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք \(y\)-ի փոխարեն տեղադրելով, ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն՝ y<2