Հայտնի է, որ \(b\)-ն և \(x\)-ը բացասական ամբողջ թվեր են:
 
Համեմատիր դրանք՝ օգտագործելով \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
0b