Ճիշտ է արդյո՞ք այն պնդումը, որ կոորդինատային ուղղի վրա 127 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −132 կոորդինատով կետը:
Պատասխան