Համեմատիր հետևյալ թվերը: Տեղադրիր \(>\),\(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
−3136