Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը \(+17°C\) էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով:
 
Նշիր, թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը գիշերը:
 
Դրական թվերը գրիր առանց \(+\) նշանի:
 
Պատասխան՝ ջերմաստիճանը գիշերը դարձավ \(\)\(°C\)